Огревно дрво

Продажба на најквалитетно огревно дрво по најповолни цени во градот. Буково и дабово готово цепено дрво на залиха. Посетете не и проверете го квалитетот кој го поседуваме. Информации на број: 078/235-806.

Бука и даб

Image 05

Дек, 10 2015 Гевгелија

Со Попе Плус секогаш добивате повеќе! На фотографиите преку графички приказ е прикажана разликата во зафатнина на дрво во трупци од 1 метар и цепено дрво од 33цм која настанува поради големата збиеност на дрвата и поефикасно редење на истите. Пример пресметка: Монентална цена на дрво во трупци од 1м = 2500 ден/м3. + 300 ден сечење и цепење, + 30% разлика во зафатнина = 3,640 ден/м3 реална цена на дрво во трупци. Посетете не и уверете се лично дека со Нас добивате 30% повеќе дрвна маса по цена пониска од конкуренцијата.