Огревно дрво

Продажба на најквалитетно огревно дрво по најповолни цени во градот. Буково и дабово готово цепено дрво на залиха. Посетете не и проверете го квалитетот кој го поседуваме. Информации на број: 078/235-806.

Бука и даб

Image 05

Со Попе Плус секогаш добивате повеќе! На фотографиите преку графички приказ е прикажана разликата во зафатнина на дрво во трупци од 1 метар и цепено дрво од 33цм која настанува поради големата збиеност на дрвата и поефикасно редење на истите.